నృత్యం

ఒక బంతి గురించి కల ఏదో విధంగా అభివృద్ధి చెందడానికి మంచి భావనను సూచిస్తుంది. మీ విజయాలను చూపించడం లేదా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మీరు విజయం సాధించడానికి చాలా కష్టపడి చేసిన ఒక విషయం ఆనందించండి. మీపట్ల మీరు ముగ్ధులనే భావన. ఒక సవాలు క్షణం ఒక అందమైన ముగింపు. ప్రత్యామ్నాయంగా, బంతి మైలురాయిని చేరుకున్న మైలురాయిని గుర్తించడానికి ప్రతిబింబిస్తుంది. భవిష్యత్తు పై అధిక అంచనాలు లేదా ఉత్సాహం. మీ ప్రోమ్ ఇష్టపడని కల ఒక వ్యక్తి లేదా పరిస్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది, అది ‘మీ కవాతులో వర్షం’ లేదా ~మీ ఉరుములను దొంగిలించడం~. మీ విజయాలను ఆస్వాదించలేకపోతున్నామనే భావన.