వాటర్ మిల్, వాటర్ మిల్

నీటి మిల్లు యొక్క కల ప్రేరణ మరియు ఎదుగుదలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మీకు ఇవ్వబడ్డ ఆస్తులు మరియు సంభావ్యతలను మీరు ఉపయోగించేటప్పుడు మీరు తెలివిగా, మొండిగా మరియు మీ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండాలి. మీ లక్ష్యాలను మీరు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు వాటిని కచ్చితంగా దశలవారీగా సాధించాలి, అప్పుడే మీకు సంతృప్తి లభిస్తుంది.