ఆలివ్

క్యాండీ జావ్ బ్రేకర్ గురించి కల ఒక సవాలును ఎదుర్కొంటున్న మంచి భావనకు సంకేతం. ఏదైనా కష్టమైన మరియు నెమ్మదిగా సహనంగా ఉండటం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ యొక్క మీ మోకాళ్లపై మంచి గా ఉండటం లేదా ఏదైనా ఎంత కష్టంగా ఉన్నదో అర్థం చేసుకోవడం లో మంచి అనుభూతి చెందండి. ఏదో ఒక దానిని తారుమారు చేయడం లేదా నియంత్రించడం కష్టంగా ఉండే అనుభూతిని ఆస్వాదించడం