ప్రమాణీకరణ

ఆథరైజేషన్ గురించి కల మీకు కావలసినది చేయలేకపోవడం గురించి మీకున్న నమ్మకాలకు ప్రతీక. ఎవరైనా సంతకం చేయాల్సి వస్తే, మీరు కోరుకున్నది చేయకుండా ఆపడానికి మీకు అధికారం ఉందని అర్థం. తమకు కావలసిన దానితో దేవుడు ఏకీభవించలేడనే భావనను ప్రతిఫలించే ౦దుకు మతస౦బ౦దిప్రజలు ఒక అనుమతి ని౦పవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఒక ఆథరైజేషన్ అంటే, మీరు ఏదైనా చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించాలా లేదా అని మీకు స్పష్టంగా తెలియదు. ఒక వ్యక్తి ఒక సంబంధంలో కొనసాగడానికి ముందు మీరు ఎవరికొరకు వేచి ఉన్నదనే దానికి బాడీ లాంగ్వేజ్ లేదా సామాజిక సూచిక ప్రాతినిధ్యం కూడా ఒక పర్మిట్ గా ఉండవచ్చు.