టెంపరింగ్ అరోబో

మీకు రంధ్రం ఉందని కలలు కనే, కోరికలు నెరవేరే అశక్తత అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. బహుశా ఊహించని సంఘటన మీ మార్గంలో అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నది. ఈ పరిస్థితి తన లక్ష్యాలను సాధించకుండా ముందుకు సాగకుండా ఆపుతోంది.