చేపలు మరియు చిప్స్

చేపలు, చిప్స్ కల, ఒక సమస్య గురించి మరియు అప్రధానమైనదని గ్రహించడం ద్వారా మంచి అనుభూతి చెందాలనే కోరికకు సంకేతం. ఒక పరిస్థితిలో క్లోజింగ్ ని ఆస్వాదించడం మరియు దాని గురించి ఆందోళన చెందడానికి ఇష్టపడకపోవడం ఉత్సాహం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఎలా ముందుకు సాగతారు. మీరు ఇటీవల ముగిసినా లేదా అవివాహితులవనే దిగులుతో ఉన్నట్లుగా కనిపించే ఒక కలల చిహ్నం.