కాయలు

బంతులను చూడటం అనేది స్వప్నిక కు ముఖ్యమైన ప్రతీకాత్మక మైన స్వప్నంఅని వివరించబడింది. ఈ కల అంటే పిచ్చి లేదా గందరగోళం. మీరు ~నట్స్~ లేదా మిమ్మల్ని వెర్రిడ్రైవ్ చేసే వ్యక్తిని కూడా రిఫర్ చేయవచ్చు. మీరు ఒక మేల్కొలపడానికి సమీపి౦చడ౦ అన్ని తప్పు, మీరు విషయాలను వేరే దృక్కోణ౦ను౦డి చూడవలసి ఉ౦టు౦ది. అలాగే నట్స్ ను ~వృషణాలు~ మీద ఒక పున్ గా పరిగణించండి మరియు అందువలన కొన్ని లైంగిక ఇన్నుఎండోను అల్లుకుని ఉంటుంది. మీరు నట్స్ తినడం వల్ల మీ కోరికలు నెరవేరుతాయని కలలు కనండి. మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ లేదా పరిస్థితి యొక్క కోర్ ని పొందడానికి కూడా ప్రయత్నించవచ్చు.