వచన సందేశాలు

టెక్స్టింగ్ గురించి కల ఆలోచనలు లేదా ఉద్దేశ్యాల యొక్క నిశ్శబ్ద కమ్యూనికేషన్ కు సంకేతం. మీరు నిజంగా చెప్పకుండా ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో ఎవరికైనా చెప్పండి. టెక్ట్స్ సందేశాలు బాడీ లాంగ్వేజ్, టోన్ ఆఫ్ వాయిస్ లేదా ఒక ఇంప్లిసిట్ సంజ్ఞను ప్రతిబింబించవచ్చు. ఉదాహరణ: ఒక అమ్మాయి తన సోదరి సందేశాలను తనకు టెక్స్టింగ్ ఇష్టమైన అబ్బాయి నుండి కలగంది. నిజజీవితంలో, ఆమె పరిచయం చేసిన తరువాత తన సోదరిని ఎక్కువగా ఇష్టపడాలని అనుకుంటున్న అబ్బాయి గురించి ఆమెకు తెలియదు. ఆ అబ్బాయి సోదరి తనకు టెక్ట్స్ నచ్చిన సందేశాలు, ఆమె శరీరం యొక్క నిశ్శబ్ద భాష లేదా వారి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ఆమె యొక్క ఆందోళనలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉదాహరణ 2: ఒక మహిళ తన సెల్ ఫోన్ లో టెక్ట్స్ సందేశాలను చెక్ చేయడం కొరకు కలలు కనేది. నిజజీవితంలో ఆమె పని వద్ద పురుషులతో సరసాలాలు చేస్తూ, ఆసక్తికి సంకేతాలు ఇచ్చే విన్యాసాలు చేస్తూ ఉండేది.