స్పైడర్ మ్యాన్

స్పైడర్ మాన్ గురించి కల, మీరు ఒక వ్యక్తి అహంకారిని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం గా ఒక స్థాయి ధైర్యం లేదా నాడి ప్రాతినిధ్యం. ఉదాహరణ: స్పైడర్ మ్యాన్ ని చూడాలని ఒక వ్యక్తి కలలు కనేవాడు. రియల్ లైఫ్ లో తన వృద్ధ తండ్రితో తన సంబంధాన్ని పణంగా పెట్టానని, నగరంలోని నిర్లక్ష్యానికి గురైన తండ్రి ఎస్టేట్ గురించి ఇన్ స్పెక్టర్లకు ఫిర్యాదు చేశాడు. సిటీ ఆర్డర్లను పాటించడానికి మరియు బలవంతంగా అమ్మడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా తన తండ్రి విరిగిపోయి, విరిగిపోయిన ఇంటిలో నివసించడం ఆపివేయబడతాడని అతడు ఆశించాడు.