రోడ్డు మీద విభజన

కల, మీరు రోడ్డు లో ఒక ఫోర్క్ చూస్తారు, మీరు ముఖ్యమైన నిర్ణయం సూచిస్తుంది, మీరు తప్పక చేయాలి. ఒక నిర్ధిష్ట పరిస్థితి గురించి విభిన్న ఆప్షన్ లను కల చూపించగలదు. మరోవైపు, ఫోర్క్ యొక్క కల రెండు పూర్తిగా విభిన్న భుజాల మధ్య సాధించిన సంతులనాన్ని చూపుతుంది. బహుశా మీరు జీవితంలోని వివిధ అంశాలను జోడించవచ్చు మరియు ఇప్పటికీ వాటి నుండి సామరస్యాన్ని పొందగలుగుతారు.